Back To Basics – Nynke Dijkstra – Algra & Sake Stoppels

 9,99

Auteur: Nynke Dijkstra-Algra Sake Stoppels
Co-auteur: Sake Stoppels
ISBN10:
9023971795
ISBN13:
9789023971795
Verschijningsvorm: Paperback

Beschrijving

Op missionair vlak is er binnen de kerken heel veel gaande. Veel gemeentes zijn in de afgelopen jaren gestart met bezinning op missionaire thema’s of met missionaire activiteiten. Op tal van plaatsen zijn ook pioniers gestart. Dit alles leidt bij predikanten en andere leidinggevenden in de kerk tot veel fundamentele theologische vragen. In dit boek komen belangrijke theologische vragen uit de missionaire praktijk in zeven thema’s aan de orde. Thema’s als: visie op Jezus, ‘zieltjes winnen’, de kerk, tellen of wegen, het belang van de context en de rol van de predikant. De auteurs willen het inhoudelijk gesprek over deze thema’s onder met name predikanten, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerk stimuleren.