Visie en Missie Stichting Samma

Inleiding

 

 

Samma; veel meer dan een winkel!!

Samma wordt door velen (h)erkend als de winkel waar je (online of in real life) naar toegaat om een boek te kopen, een cd-tje te luisteren en bij te praten. Misschien ook om nieuws te horen over dat openlucht concert of die uitgave van de geweldige roze Bijbel.

 

Samma: een sterk merk!!!

Stichting Samma viert in 2016 haar 44-jarig bestaan. Al die jaren is de winkel in staat geweest om te overleven.

 

Het is ons gebed en verlangen dat Stichting Samma nog vele jaren de Heer mag dienen in Gouda en vele mensen tot zegen mag zijn.

Het Bestuur van Samma

 

 

 

 

 

 

Missie en Visie van Samma

 

Samma is een organisatie met als doel  het evangelie te verkondigen en mensen te ondersteunen in hun geloof.

Hiervoor werden en worden alle mogelijke middelen gebruikt. De meest in het oog springende middel van Samma is de Samma Bijbelshop in Gouda. De winkel is niet op zichzelf staand en zal dat nooit worden. Het is de basis van waaruit sinds 1972 verschillende andere activiteiten zijn voortgekomen, zoals concerten, MarktAkties, kleine en grote evenementen al dan niet in samenwerking met andere organisaties en kerken in Gouda en omstreken.

 

Samma wil een bijzondere ‘zendingspost’ in de stad zijn. Een plek waar mensen laagdrempelig kennis kunnen maken met vele aspecten van het geloof en hierin kunnen groeien. Samma heeft geen speciale doelgroep maar trekt jong en oud aan.

Samma wil op een opvallende en soms onverwachte manier geloofszaken onder de aandacht brengen. De Samma bijbelshop is hier de fysieke uiting van. Maar ook de activiteiten, groot en klein, georganiseerd en adhoc, dragen het kenmerk van ‘typisch Samma’.

 

Samma werkt actief samen met Goudse kerken, chr. Organisaties, maar is ook actief betrokken bij alles wat er in Gouda en vooral in de binnenstad gebeurt op sociaal, cultureel en ondernemersvlak.

 

Voor de medewerkers in zowel de Samma Bijbelshop als aan de evenementen willen we een inspirerende en veilige omgeving bieden waar vrijwilligers net als vaste medewerkers kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Je mag er jezelf zijn en je mag verwachten dat er respectvol omgegaan wordt met elkaar.

 

Stichting Samma is een stichting waar integriteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan, handelen vanuit Bijbelse principes gaat echter boven alles.

 

Samma wil beschouwd worden als een ‘bediening’ en ‘zendingspost’ van waaruit vele verschillende activiteiten vorm krijgen die alle in het licht staan van het verkondigen van het evangelie. Samma is nooit gewoon, nooit saai en altijd betrouwbaar.

 

In vogelvlucht:

Samma wil Ruimte geven, Uitblinken en Verbinden.

Ruimte geven.

 1. aan God om door mensen en middelen te werken.
 2. Een plek in de stad van en voor God.
 3. Persoonlijk aan mensen (zichzelf mogen zijn).
 4. “lucht geven” (op adem komen)
 5. aan ideeën.

Uitblinken

 1. Hem laten zien als de geweldige God die Hij is, als fantastische
  Schepper en als een God die onvoorstelbaar veel van mensen houdt,
  in plaats van een God die tegen van alles is en veroordeeld.
 2. Alles professioneel en zo goed mogelijk
 3. Evenementen, door ze zo goed en bijzonder mogelijk te doen.
 4. Dat je je beste zelf mag zijn. Zoals God je bedoeld heeft.

Verbinden

 1. God en mensen (evangelisatie en geestelijke groei)
 2. Christenen aan elkaar, jong aan oud, verschillend in kleur,stijl en smaak.
 3. Christenen en niet christenen.
 4. organisaties/kerken met elkaar.
 5. De juiste mensen/organisaties met elkaar in verbinding te brengen.

 

Verbinden.

In de visie van Samma komt vooral ‘verbinden’ voor. Juist dat verbinden is wat Samma zo sterk maakt en het niet scheiden van zaken. Dus jong en oud, verschillend in kleur, stijl en smaak, maar ook organisaties en kerken met elkaar. Maar ook dat er geen verschil is tussen je privéleven, je werk en de kerk. Dat je overal dezelfde bent, met dezelfde principes, waarden en stijl hebt. Juist deze verbindende en vaak ongewone insteek van Samma is wat Samma uniek maakt. Want waar kun je koffie krijgen, mag je mee-eten en als je wilt zelfs meehelpen in een winkel en kun je tegelijkertijd ongelooflijk veel plezier hebben én met mensen meehuilen of een superserieuze discussie over geloven hebben, om 2 tellen later weer een tieners laatste liefdesperikelen te bespreken, en dan over te gaan op het uitzoeken van een troostende kaart voor ouders die net een baby’tje hebben verloren en dan weer samen dubbel te liggen van het lachen bij de voorbereidingen van een YouTube filmpje over Samma dat door eigenlijk zomaar een klant wordt gemaakt. Dat kan en dat mag allemaal bij Samma en juist die verbinding maakt het zo uniek. Verbinden en niet in hokjes stoppen, daar staat Samma voor.

 

Concreet is Samma:

 • De Zendingspost
 • Coördinatie en vergaderplek van het Gouds Evangelisatie Overleg van div.kerken.
 • Samma is actief lid van het Doe-Platform van de binnenstadsondernemers. Van daaruit worden allerlei activiteiten om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. Zo zijn we mede verantwoordelijk voor het stroopwafelfeest, Valentijnsdag, nachtburgemeesterschap, en de lichtdragersoptochten, candlelight shoppen  enz. Zo heeft de inzet van Samma actief meegeholpen om Beste Binnenstad van Nederland te worden. Doel van deze inzet is altijd weer om als christenen midden in deze samenleving te staan
 • Actief in de stad. Samma doet met vele vrijwilligers al jaren ludieke en dienende akties voor organisaties, maar ook voor individuele personen. Het kan zijn de binnenstad in de bloemetjes zetten, het opknappen van een winkel, om de eigenaar een zetje in de rug te geven. Een persoon of meerdere personen, verrassen en in de watten leggen, om ze te bemoedigen. Het sneeuwvrij maken van de straat, chocolademelk uitdelen bij de intocht van Sinterklaas, een free hug bij kaarsjesavond, enz. enz. Juist deze acties maken Samma tot zendingspost in de stad,
 • Tijdens de Passion in Gouda heeft Samma een verbindende rol kunnen spelen tussen de gemeente, de ondernemers en de kerken en vele vrijwilligers.
 • Via Samma is de Ark van  Noach in 2011 naar Gouda gekomen. Meer dan 10.000 bezoekers hebben in Gouda de Ark bezocht en zijn in aanraking gekomen met de verhalen van de Bijbel. Ook hierin had Samma de verbindende rol tussen ondernemers, bredeschool, de Ark, de pers  en de kerken.
 • Dagelijks stappen mensen Samma binnen, die meer of minder aandacht en opvang nodig hebben. Soms om even op adem te komen en soms met ernstige problemen.
 • Een deel van de vrijwilligers die bij Samma werken, hebben ook een ‘verhaal’ of mogen op verhaal komen. Van tiener tussen 2 studies, volwassene tussen 2 banen, maatschappelijke stagiaires, vluchtelingen die Nederlands moeten leren, reïntegratieplekken, autisten, licht verstandelijk beperkt, maar ook stabiele huisvrouwen die graag een dagje komen helpen. Je vindt ze allemaal en nog meer bij Samma.
 • Het is de enige plek in Gouda die hele week open is en waar je zomaar vrijblijvend binnen kunt lopen voor een bakkie troost en een praatje.
 • Ruimte geven
 • Uitblinken. Samma valt in de stad en in het land altijd op door haar kleurrijke uiterlijk en bijzondere presentaties.
 • Ideeënfabriek. In al die 44 jaar zijn er onvoorstelbaar veel ideeën niet alleen bedacht door Samma, maar ook uitgevoerd. Een enorme 4 meter hoge Hemelpoort op de Goudse Markt. I Am God’s Original Creation, MarktAkties, Schapenkaarten, de uniek verpakte stroopwafel, schuif-maar-lekker-aanweken, unieke manier van kadootjes inpakken. Je hoeft maar  iets te roepen of er komt een idee uit.
 • Creatief centrum. Dat is absoluut de beschrijving van Samma. Met een voortdurende stroom van creativiteit weet Samma altijd weer vriend en vijand te verbazen en dat al 44 jaar lang.
 • Concerten en evenementen. Jarenlang is Gouda hét gospelcentrum van Nederland geweest. Uit die enorme reeks van honderden concerten is uiteindelijk ook 11 jaar lang de MarktAktie georganiseerd. Amy Grant, Petra, Larry Norman, Third Day, MIC en vele, vele andere artiesten werden allemaal door Samma georganiseerd. Nog steeds houdt Samma zich bezig met het organiseren van concerten. In 2011 werd de stichting GouweGospel opgericht en van daaruit zijn al weer een aantal  juweeltjes van concerten gekomen.
 • Adviesbureau Samma. Zo noemen we gekscherend de altijd weer aanwezige vraagbaak voor alles en iedereen die iets of iemand zoekt, of iets nodig heeft. Vanwege haar grote lokale en landelijke netwerk en jarenlange ervaring kan  Samma velen van advies dienen.