Om maar direct met de deur in huis te vallen, we hebben geen opvolger. Helaas heeft de kandidaat waar we mee in gesprek waren toch moeten afhaken vanwege gezins- en gezondheidssituatie. Dat nieuws wilden we even laten zakken, mede omdat we druk waren met het PaasOntbijt. Het idee was om daarna te gaan vertellen dat er op 26 oktober (de dag dat ik 70 word) een einde komt aan Bijbelshop Samma en we de stichting laten bestaan voor bijvoorbeeld het PaasOntbijt.

Maar toen…

Maar toen kwamen de weken voor Pasen en de organisatie van het PaasOntbijt. Ik wou dat ik jullie kon uitleggen wat er die weken in de winkel allemaal gebeurde, of eigenlijk die er altijd al gebeuren maar die nu extra binnen kwamen. Zoveel mensen en lijntjes die bij elkaar kwamen, maar ook zoveel bijzondere verhalen, mensen, levens, vrolijkheid, verdriet, chaos, orde, vrijwilligers, serieus, plezier, rommel, bidden, creativiteit, boodschap, liefde, rouw, jong, oud, vreemd, gewoon, lang niet gezien, geen mens te zien, volle bak, theologische vraagstukken, Gouds Evangelisatie overleg, voor het eerst een Bijbel, dat ene kaartje voor die doodzieke persoon, belijdenis, dopen, vergaderen, ondernemers, boekhouding, vertegenwoordiger, bestelling, buren, toeristen, dagjesmensen, kerken, jeugdleiders , vouwen, nieten, rollen en kaas snijden voor het PaasOntbijt. Als ik het zo allemaal opschrijf kan ik nog steeds niet weergeven wat een prachtige en intense voorvallen we meemaken en dat allemaal door elkaar. Nergens in Gouda is er een plek waar zoveel lijntjes bij elkaar komen en waar je zo naar binnen kunt lopen en zomaar je leven en de God van Het Leven kunt ontmoeten. Ook Hans en Karin hebben dit intens meegemaakt en ervaren bij de voorbereidingen van het PaasOntbijt.

Kunnen we en mogen we dan zomaar de deur dichtdoen in oktober?

Zou het toch….

Zou het toch niet op de één of andere manier mogelijk zijn om die plek als Stichting Samma te behouden? Dat vraag ik me met andere mensen af. Het pand wat we nu al meer dan 30 jaar huren op de Turfmarkt is, inclusief de woning erboven, eigenlijk heel voordelig. De vaste lasten voor het totale pand bedragen ongeveer 25.000 euro. Hoe mooi zou het zijn als we dat bedrag via kerken en individuen bij elkaar kunnen krijgen voor de komende jaren. Dan zouden we geen zorgen meer hebben over de vaste lasten en kunnen we nog een aantal jaren verder.

Zou het toch mogelijk kunnen zijn? Want stel nou dat al die 250 vrijwilligers van het paasontbijt 100 euro per jaar bijdragen. Of dat al de kerken elk 1000 euro per jaar bijdragen.

Wat als jij..

Wat als jij Samma helpt. Kort gezegd (nou ja, kort 😉) komt het er op neer dat we jou vragen om een vriend van Samma te worden. Je hoeft daarvoor alleen maar via onderstaaande link het formulier in te vullen. Je hoeft nog GEEN geld over te maken. Pas als we zeker weten dat er genoeg toezeggingen zijn, krijg je van ons bericht met de vraag het geld over te maken.

Gebruik deze link om een toezegging te doen.

Wat als de kerken…

Dezelfde vraag om steun willen we hierbij ook aan de kerken vragen. We zijn blij en dankbaar voor alle steun die we de afgelopen tijd hebben gekregen van diverse kerken voor het PaasOntbijt. Wat als we een bijdrage krijgen uit de missionaire pot, wat als we een speciale collecte krijgen voor Samma, wat als…..

En ik dan…

Wat ga ik dan doen? Op 26 oktober word ik 70. Op die dag doe ik een stevige stap terug. Ik blijf nog wel in de stichting. Niet meer dagelijks in de winkel. Wel actief voor PaasOntbijt, maar dat ook met ons nieuwe kernteam van Hans en Karin. Gouds Evangelisatie Overleg verder vorm geven. Afhankelijk van wat er aan overdracht in de winkel nodig is zal ik er zeker bij helpen.  Mijn creatieve hoofd en lijf heeft ruimte nodig om ook de komende jaren mijn Lieve Heer te kunnen dienen in onze prachtige stad met zoveel mooie mensen die Hem niet kennen.

Moet je dan uit je huis…?

Dat wordt me vaak gevraagd. Nee, ik MOET niks, maar ik WIL wel graag uit mijn huis. Om meerdere redenen. Als we stoppen met Samma moet ik er zeker uit. Mocht de winkel doorgaan, dan is het niet goed voor mij en anderen om er boven te blijven wonen. Bovendien biedt de woning boven Samma ook mogelijkheden voor anderen. Verder is het goed voor mij om in een kleinere gelijkvloerse woning te wonen. Maar ook hierbij heb ik jullie hulp nodig. Ik woon al 50 jaar in de Binnenstad en zou dat heel graag blijven doen. Omdat ik de meeste van de 50 jaar als vrijwilliger heb gewerkt heb ik nauwelijks pensioen en alleen AOW. Ik kom niks te kort hoor, maar het maakt wel dat ik ook afhankelijk ben van sociale huur waar ik huursubsidie voor kan krijgen. Nou je snapt het al, als je iets weet, liefst in de binnenstad, dan hou ik me aanbevolen.

En wie dan…

En wie hebben we dan verder nodig? Misschien jij wel. Zoals je weet zoeken/zochten we een opvolger. Misschien lag de lat te hoog en moeten we ook eerst op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere dagen bij Samma willen helpen. En wie weet:  als we vaste kostenvrij kunnen werken, komt er ook ruimte voor andere invulling met mensen. Dus heb je tijd, zin in een nieuwe uitdaging, loop eens binnen zou ik zeggen.

En hoe nu verder….

De komende tijd willen we proberen om de toezeggingen voor de vaste lasten bij elkaar te krijgen. Van daaruit gaan we verder. Wil je er over verder praten en zelf actief meedenken en vooral werken, kom gerust verder praten.

Tenslotte…

Samma is genoemd naar één van de helden van David. In 2 Samuel 23 vanaf vers 11 staat deze tekst

11Na hem kwam Samma, de zoon van de Harariet Age. Toen de Filistijnen zich te Lechi verzameld hadden – daar was een stuk land, vol linzen – en het volk voor de Filistijnen vluchtte, 12ging hij midden op dat stuk land staan, wist het te behouden en versloeg de Filistijnen; een grote overwinning schonk de Here.

Meer dan 50 jaar geleden kregen we deze tekst mee in de hippietijd bij het begin van Samma. De boodschap was dat we mochten blijven staan op ons vruchtbare akkertje, zelfs als de Filistijnen er aan komen en zelfs als de mensen om ons heen (het volk) vluchtten. Blijven staan en dan schenkt de Here een grote overwinning.

De laatste weken zit deze tekst weer in mijn hoofd en is het mijn vraag en gebed of we ook nu met Samma mogen blijven staan op het stukje vruchtbare grond wat God ons heeft gegeven in deze prachtige stad. Of mag ik me vasthouden aan een andere tekst: “Voor alles is een tijd…” Die tekst mag zeker voor mij persoonlijk gelden, maar of die tekst ook voor Samma geldt? Ik betwijfel het en hoop en bid om daar ook de komende tijd zekerheid over te krijgen.

Hier de link om een toezegging te doen. mailen kan ook naar info@samma.nl

Lieve groeten,

Irene Klein Haneveld

Deze oproep wordt ondersteund en onderschreven door o.a. deze mensen (in willekeurige volgorde):

Hans de Bruijn – kernteam PaasOntbijt

Karin van Gemeren – kernteam PaasOntbijt

Eric Begeer – voorzitter stichting Geloofsinburgering

Arjan van Essen – diaonaat PKN

Jan Wolsheimer – CAMA zending (voorheen Missie Nederland)

Jiska Chin-a-teh – Missie Nederland

Marjolein Schuurmans – zendeling Suriname

Wendel Slingerland – bestuurslid Samma (dochter oprichter Samma)

Arie de Pater – Missionair Ouderling Sint Jan

Mia Schaap – ondernemer Cheese Experience

Stieneke van Schaik – penningmeester Samma

Arjen v.d. Wetering – Sint Jansgemeente

Cees de Heer – vrijwilliger Samma

Andries vd Steeg – vrijwilliger Samma

Amber Groenewegen – betrokken bij Samma

Jacco Zutphen – zendeling Brazilie (geboren en getogen bij/in Samma)