ANBI

ANBI Informatie

Stichting Samma is een geregistreerde ANBI stichting. Hieronder staan de gegevens volgens de richtlijn van ANBI.
Officiële naam: Stichting Samma
Publiek bekende naam: Bijbelshop Samma
RSIN / fiscaal nummer: 29.14.839
KVK nummer: 29036940 
Bezoekadres: Turfmarkt 18, 2801 HA Gouda
Telefoon: 0182 523672
E-mail: info@samma.nl

Stichting Samma heeft als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin van het woord.

download hier de Hoofdlijnen Beleid Stichting Samma 2016

Het bestuur van Stichting Samma bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Wendel Slingerland.

Secretaris: Jacco Zutphen

Penningmeester: Stieneke van Schaik

bestuurslid: Jan Punt.

De bestuursleden van Stichting Samma doen hun werk onbezoldigd.

Irene Klein Haneveld is directeur van Stichting Samma. Zij ontvangt geen salaris meer , mede ivm AOW

download hier het Jaarverslag over het jaar 2019

download hier de Financielee Verantwoording 2017 tm 2019