sinterklaasbootje2
Zaterdagmorgen is weer de gezellige intocht van Sinterkaas. De Sint heeft zijn pakjesboot al aangemeerd voor Samma. Zoals elk jaar delen we vanuit de winkel weer chocolademelk uit aan iedereen op straat om het wachten op de Goedheiligman in de kou wat aangenamer te maken. En koud is het zeker! Dus als je tot het laatste moment warm wilt blijven, kom dan lekker naar Samma dan sta je eersterang als hij voorbij komt en blijf je verder warm. Kun je meteen al die prachtige nieuwe boeken en (kerst)spullen bekijken. Want jongens, jongens wat is het mooi in de winkel! En mocht je nog zin hebben om te helpen chocolademelk schenken, graag! We kunnen wat extra handjes gebruiken. Is echt altijd hééééél gezellig ;)
kerst2019

Kloosterbijbel -Willibrordvertaling

De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de Willibrordvertaling, aangevuld met 11 kleurenkaternen met interessante informatie over het kloosterleven in de breedste zin van het woord. Deskundigen schrijven onder meer over Augustinus, Benedictus, Franciscus en Clara, Vincentius en de daarbij behorende vrouwelijke orde, de Jezuïeten, de Psalmen, Lectio Divina, Ora et labora en de rol van leken, jongeren en gasten. Uiteraard wordt de tekst gecombineerd met mooie (klooster)fotografie.
Meer lezen
Kloosterbijbel -Willibrordvertaling

Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners

Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners
Het Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners onder redactie van Rolf Robbe is een bijbels dagboek voor werkers in de zorg. Zij hebben hart voor mensen, staan klaar om te helpen en laten daarmee bij uitstek iets zien van Gods liefde voor mensen. Dit Bijna-elke-dagboek wil verpleegkundigen, thuiszorgers en mantelzorgers inspireren bij hun werk. Het biedt voor elke week 5 overdenkingen, 40 weken lang. De auteurs zoeken in de Bijbel naar Gods liefde en zorg voor zijn schepping en zijn mensen. Ze laten zich inspireren door Bijbelverhalen over mensen die liefde en zorg geven aan anderen en werpen bijbels licht op het werk in de zorg en op een aantal actuele thema's, zoals eenzaamheid en omgaan met lijden en verlies.
Meer lezen

Jezus - Wim Mulderij

God heeft een prachtig doel met de mens voor ogen. Alles draait om
verbinding. Wie de taal van de Bijbel begrijpt zal ontdekken dat een relatie met God de diepere zin van het leven en de eeuwigheid is. De werkelijkheid is echter weerbarstig. Ieder mens verlangt om gelukkig te zijn, maar hij zoekt het vaak in een leven van lust en begeerte. De mens is ooit goed door God geschapen. Helaas hebben Adam en Eva in de hof van Eden niet geluisterd naar hun Maker. Door het eten van de verboden vrucht ontstond er een onoverkomelijke afstand tussen God en mens.
Alleen wanneer de band met God is hersteld, zal de mens zijn bestemming kunnen bereiken. Daarom heeft God zijn enige Zoon naar deze verloren wereld gezonden om een zware missie via het kruis van Golgotha te volbrengen. In dit boek kun je lezen hoe Jezus ons heeft verlost en de toegang tot onze eeuwige Vader van liefde heeft heropend.
Meer lezen
Jezus - Wim Mulderij
facebook