Bidden, wat, waarom en hoe?

Bidden is praten met God. Simpel toch? En toch ervaren we het niet altijd even eenvoudig. Zo raar is dat niet, we vinden praten met mensen, zelfs onze eigen partners of familie ook niet altijd eenvoudig. Gelukkig zijn er allerlei boeken op de markt om je te helpen bij het bidden. In deze nationale WEEK VAN GEBED hieronder een aantal heel verschillende boeken over bidden.

365 gebeden voor een emotioneel gezond leven - Stormie Omartian

365 Gebeden voor een emotioneel gezond leven is een bijzonder mooi en warm boekje van Stormie Omartian. Het voelt heel persoonlijk aan, als een bijbeltje.

Het is veel meer dan een gebedenboekje. Het is een bron van leven en troost. Een bron van inspiratie als u op zoek bent naar woorden voor dat moeilijke kaartje. De 365 gebeden die Stormie Omartian heeft opgeschreven, zijn uit het leven gegrepen. Herkenbaar voor iedereen, bruikbaar voor ieder die ervaren heeft dat eigen woorden soms tekort schieten. De gebeden zijn gericht op een emotioneel gezond leven. Een leven in het besef en de ervaring van Gods liefde en vrede. Er staan gebeden in om bevrijding van eenzaamheid, bezorgdheid, depressiviteit en andere negatieve gevoelens. Gebeden om meer geduld en minder boosheid. Gebeden om gehoorzaamheid en vernieuwing van denken. Gebeden om troost en leiding, vrede en voldoening. Gebeden om leven en kracht en meer kennis van God en Christus.

God wil u een emotioneel gezond leven geven. God heeft bevrijding, verlossing en overwinning voor u. Hij verlangt ernaar om in gebed met u te praten. Hij wil uw stem horen en zijn woord aan u kwijt kunnen. Het boekje 365 Gebeden voor een emotioneel gezond leven kan daarbij een prachtig hulpmiddel zijn.

17,95

365 gebeden voor een emotioneel gezond leven - Stormie Omartian

Ik bid de Psalmen - Gebedendagboek voor kinderen

Een kindergebed voor elke dag en elke situatie, geïnspireerd door de veelzijdigheid van de Psalmen. Bij elke Psalm uit de Bijbel is er een vraag om te bespreken, een kort stukje uitleg en een eenvoudig gebed dat past bij de leefwereld van het kind. De Psalmen helpen kinderen om veelzijdig te leren bidden. God bedanken, je blijdschap uiten, vertellen dat je je eenzaam voelt, vragen om hulp, het verdriet van de wereld benoemen... al die aspecten vind je in de Psalmen en in dit gebedendagboek. Een waardevol hulpmiddel voor een afwisselende en intieme communicatie tussen kinderen en God.

15,99

Ik bid de Psalmen - Gebedendagboek voor kinderen

Dank & Gebedsboek - Daniëlle Koudijs

Bidden en danken zijn twee krachtige geestelijke wapens. Dankbaarheid geeft kracht en vreugde, ook als het maar kleine dankpunten zijn. In gebed mogen we daarnaast eerlijk praten met God en ons leven in zijn handen leggen.

Dit 'Dank & Gebedsboek' helpt je meer structuur te geven aan je gebedsleven. Het boek is ingedeeld in weken en zo opgebouwd dat je eerst dankpunten opschrijft voordat je in gebed je vragen bij God neerlegt. Daarnaast biedt het inspirerende quotes, korte overdenkingen en prikkelende vragen, die aanzetten om na te denken over je leven en hoe God hiermee is verbonden.

Het 'Dank & Gebedsboek' geeft niet alleen je gebedsleven een boost, maar vooral ook je relatie met God. Het inspireert en motiveert je om dankbaar te zijn en om met God in contact te blijven. Don’t be too busy to talk to Him!

17,98

Dank & Gebedsboek - Daniëlle Koudijs

Hoe moet je bidden? - Pete Greig

Boek over bidden’ van Pete Greig is een inspirerende en praktische gids voor het gebed. Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om ons gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig een boek geschreven waarin alle elementen van het gebed aan de orde komen. Daarnaast hebben bekende bidders uit verschillende tradities een plek en stipt de auteur alle vormen van gebed aan. Een zeer inspirerende en aansprekende gids voor iedereen die al jaren bidt, maar ook voor degenen die wel willen bidden, maar niet weten hoe te beginnen.

18,99

Hoe moet je bidden? - Pete Greig

Gebedsdagboek - Annelies van Poelgeest

Je verlangt naar contact met God, maar wat zeg je als je aan het bidden bent? Hoe bid je voor andere mensen en waar kun je verder voor bidden?

Dit praktische gebedsdagboek neemt je 365 dagen bij de hand. Elke dag vind je een bijbeltekst, uitgewerkte gebedsonderwerpen en natuurlijk schrijfruimte voor je persoonlijke gebeden. Vanuit een grote diversiteit aan onderwerpen krijg je voor een jaar lang vragen, bijbelteksten en gebedssuggesties. Dat maakt het boek niet alleen uniek, maar ook geschikt als persoonlijk werkboek over jouw leven met God.

18,99

Gebedsdagboek - Annelies van Poelgeest

Bidden brengt je hart tot rust - Elizabeth George

Trouwe Heere, omdat U vandaag naast me gaat, kan ik iedere situatie aan met een rustig hart. En morgen zal ik weer op U vertrouwen.

Puttend uit eigen ervaringen deelt Elizabeth George haar inzichten, oprechte gebeden en favoriete Bijbelverzen met je, om je te helpen de meest moeilijke dingen van het leven aan te kunnen. Breng haar adviezen beschreven in de uitgave Bidden brengt je hart tot rust in praktijk en ontdek dat het mogelijk is om de dag met een hart vol vrede tegemoet te zien.

De thema’s in dit boekje:
  • Ga je gebukt onder verantwoordelijkheden?
  • Ben je bang voor wat er zou kunnen gebeuren?
  • Zie je op tegen het nemen van beslissingen?
  • Ben je bezorgd over je familie?
  • Maak je je zorgen over je gezondheid?
  • Ben je ongerust over je financiën?
  • Maak je je druk over wat anderen van je denken?
  • Ben je terneergedrukt door zonde?

9,95

Bidden brengt je hart tot rust - Elizabeth George

En God bedacht zich.. omdat het volk erom vroeg. - Anne vd Bijl met Susan DeVore Williams

Zal God zich bedenken, als wij Hem erom vragen?
Die gedachte is onverdraaglijk voor mensen die menen dat God doet wat Hij wil en niet van zijn plannen afwijkt. Ze denken dat God werkt volgens een onveranderlijk draaiboek.

De kracht van gebed of christelijk fatalisme?
Anne van der Bijl noemt dit christelijk fatalisme, een dwaling die christenen verlamt. God is onveranderlijk, ja, maar alleen in zijn aard, karakter en bedoelingen. Zijn plannen zijn plooibaar. Hij luistert naar zijn kinderen, als die Hem vragen onheil af te wenden. Maar om invloed bij God te hebben, moeten we een vertrouwensrelatie met Hem hebben. Dan zullen we weten wat wij Hem wel en niet kunnen vragen. De macht van biddende christenen is enorm. De loop van de geschiedenis wordt erdoor gekeerd. Daarom doet de duivel er alles aan om christenen af te houden van het gebed, van de voorbede.

Profetisch boek
Als u een rustig, voorspelbaar leven wilt, kunt u dit profetisch boek 'En God bedacht zich' beter neerleggen. Maar als u invloed wilt hebben bij God, om een keer te brengen in het tragisch lot van mensen en naties, lees dan verder.

12,50

En God bedacht zich.. omdat het volk erom vroeg. - Anne vd Bijl met Susan DeVore Williams

Vlucht, Wees Stil en Bid - Ed Cyzewski

Vlucht, wees stil en bid legt de vinger op de behoefte aan rust en stilte vandaag, vooral als het gaat om protestanten die leven vanuit een prestatiegeloof; we kunnen immers nooit genoeg bidden, dienen of bijbellezen? De auteur wil de lezer in dit boek van de onrust die dit met zich meebrengt, leiden naar een God wiens liefde je zal verwonderen, als je maar lang genoeg stil bent om het te kunnen ontvangen. Door middel van oefeningen zoals lectio divina, contemplatief gebed en stilte neemt de auteur je mee naar Christus, wiens juk zacht is en wiens last licht is.

21,90

Vlucht, Wees Stil en Bid - Ed Cyzewski

Bidden met de Psalmen - Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer is als theoloog heel bekend geworden. Bidden met de Psalmen laat ons een andere kant van Bonhoeffer zien. In dit boek gaat hij uitvoering in op de bede 'Heer, leer ons bidden'. Hij doet dit aan de hand van de Psalmen, waarin hij verschillende gebedsonderwerpen onderkent, zoals de schepping, de wet, de Messias, de kerk en het lijden. Inclusief korte biografie van Bonhoeffer, geschreven door Eberhard Bethge.

Een inspirerend boek, geschikt voor persoonlijke overdenking en om weg te geven of cadeau te doen.

12,50

Bidden met de Psalmen - Dietrich Bonhoeffer

De kracht van een biddende Man - Stormie Omartian

In dit praktische boek geeft Stormie Omartian jou als echtgenoot praktische tips hoe jij voor je vrouw kunt bidden.

Je houdt van je vrouw, en je wilt niets liever dan haar gelukkig zien. Er is geen betere manier om haar lief te hebben dan voor haar te bidden. De kracht van een biddende man tintelt van de verwachting dat God in je huwelijk zal werken, als je Hem erom vraagt. Hij kan zelfs diepe emotionele beschadigingen genezen.

In korte, leesbare hoofdstukken vertelt auteur Stormie Omartian op welke gebieden je vrouw jouw gebed nodig heeft, bijvoorbeeld:
- haar gevoelens en stemmingen
- haar geestelijk leven
- haar moederschap
- haar seksualiteit

Met waardevolle bijdragen van o.a. Neil Anderson, Steven Curtis Chapman en Jack Hayford.

Stormie Omartian schreef o.a. ook De kracht van een biddende vrouw en De kracht van biddende ouders.

14,95

De kracht van een biddende Man - Stormie Omartian

De Kracht Van Een Biddende Vrouw - Stormie Omartian

Een praktisch en helpend boek over hoe jij als echtgenote voor je man kunt bidden.

Je huwelijk wordt echt niet beter door erover te piekeren. Maar als je ervoor bidt, verandert er wat! Een gelukkig huwelijk lijkt veel mensen een onmogelijkheid. En toch kan het. God doet graag het onmogelijke als je Hem erom vraagt! Stormie Omartian vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden. En ze bad heel gericht. Bijvoorbeeld voor:

* zijn geestelijk leven
* zijn emoties
* zijn rol als echtgenoot en vader
* zijn gezondheid
* zijn omgang met geld
* zijn werk

Iedere vrouw die naar een intiemere relatie met haar man verlangt, zal gesterkt worden door deze frisse kijk op de kracht van het gebed. Door levensechte voorbeelden, modelgebeden en toepasselijke bijbelteksten laat de schrijfster zien dat vrouwen kunnen rusten in Gods bemoedigende en zekere beloften voor hun huwelijk.

Stormie Omartian schreef onder andere ook de boeken 'De kracht van een biddende man' en het 'Gebedenboek voor echtparen'. Ze is al meer dan veertig jaar getrouwd met Michael Omartian.

14,95

De Kracht Van Een Biddende Vrouw - Stormie Omartian

De kracht van biddend bijbellezen - Stormie Omartian

Worstel jij ook wel eens met gebed? Hoe moet ik bidden? Wanneer moet ik bidden? Welke woorden gebruik ik wel en welke juist niet? Hoort God al mijn gebeden? En hoe verhoort Hij mijn gebeden, als ik niet krijg wat ik Hem gevraagd heb?
Hoe is gebed bedoeld?
Stormie Omartian neemt je in dit boek De Kracht van biddend bijbellezen mee door de Bijbel. Ze laat je zien hoe bekende bijbelpersonen als Mozes, David, Jozua, Maria, Petrus en Jezus baden, en hoe God hun gebeden verhoorde. Ze wil je leren hoe God het gebed bedoeld heeft. Zodat je leert hoe u dagelijks met Jezus kunt wandelen. Hoe je de leiding van de Heilige Geest kunt opmerken en gehoorzamen. Welke beloften God voor  jouw situatie in zijn Woord heeft gegeven. Hoe je je lasten bij Hem kunt afleggen. En hoe je meer kunt genieten van je gesprekken met de hemelse Vader.

19,95

De kracht van biddend bijbellezen - Stormie Omartian

De Kracht van een biddend kind - Stormie Omartian

God wil graag met je praten. Hij vindt het fijn als jij elke dag aan Hem vertelt wat je bezighoudt; over je vrienden en familie, de dingen waarover je bezorgd bent. Bidden is eigenlijk net zo eenvoudig als praten met een vriend of vriendin. Als je zo met God gaat praten, zul je ontdekken dat Hij de beste Vriend is die je kunt hebben. In de Bijbel belooft Hij dat:

• Hij er altijd voor je is en altijd bij je is
• €‚Hij naar je luistert, als jij met Hem praat
• Hij je troost, als je verdriet hebt of bang bent
• Hij je wil helpen om het goede te doen.
De kracht van een biddend kind
Gebeden van kinderen zijn net zo belangrijk voor God als de gebeden van volwassenen. En ze zijn zeker zo krachtig!

Stormie Omartian is een bekende Amerikaanse schrijfster.
Dit boek is geschikt voor kinderen vanaf groep zes.

9,95

De Kracht van een biddend kind - Stormie Omartian

Gebed dat bergen verzet - John Eldredge

Iedereen heeft een reden om te bidden. We verlangen ernaar dat God iets doet voor ons of onze dierbaren. Maar soms doet Hij dat niet en blijven wij met vragen achter. Doen we iets verkeerd? Heeft Hij ons gebed niet gehoord? Hoe kan het dat de gebeden van anderen soms effectiever lijken dan die van ons? Door dergelijke vragen en teleurstellingen zouden we het bidden kunnen opgeven, terwijl het gebed juist het wapen is dat God ons heeft gegeven om vooral moed te houden.

Wie bidt, wil dat bidden "werkt'. Over dat soort gebed gaat dit boek. We gaan in dit boek ontdekken dat bidden meer is dan God om iets vragen. Dat het eigenlijk een vorm van samenwerking is die we met God aangaan. Wij zijn Gods kinderen; zonen en dochters van de Allerhoogste. Hij heeft ons de autoriteit van Jezus Christus gegeven. Wij mogen een grotere rol in het gebed spelen dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden, en meer van onze gebeden verwachten.

Gebed dat bergen verzet is een heel praktisch boek. Het is mild en liefdevol geschreven, maar ook eerlijk en onderwijzend. Het opent nieuwe deuren naar hoop. De hoop dat de bergen in onze omstandigheden zullen wijken, omdat onze God alle macht heeft in de hemel en op aarde!

19,95

Gebed dat bergen verzet - John Eldredge

Hier is rust - Joline Zuidema-Blankesteijn

'Hier is rust' is een boek vol opdrachten en oefeningen die je helpen om aandachtig in het hier & nu te leven en daarin God te ontmoeten. Het biedt veel ruimte voor jouw eigen persoonlijke bid-, denk- en doemomenten. De teksten zijn reflecterend en meditatief, maar ook heel praktisch. Onderwerpen zijn balans, focus, natuur, gewoontepatronen, (on)rust, hoop, leven met aandacht, ont-moeten, verwondering en vrede. Wil jij als christelijke multi-vrouw meer met deze thema's aan de slag, en zoek je daarin naar een positief christelijke insteek? Dan is dit lees- en werkboek echt iets voor jou.

19,50

Hier is rust - Joline Zuidema-Blankesteijn

Samen Luisteren in de Stilte - Jos Douma

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in Zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

17,99

Samen Luisteren in de Stilte - Jos Douma

Gewoon Bidden - Johannes Hartl

Kun je leren bidden? Kun je leren om God in het dagelijks leven meer tegen te komen?
In twaalf korte hoofdstukken nodigt Johannes Hartl je uit om het thema 'gebed' vanaf een heel andere kant te benaderen. Hij laat zien dat bidden niet slechts theorie is, maar dat gebed juist met alle aspecten van je bestaan te maken heeft. Op een verhelderende manier duidt hij daarbij een aantal geestelijke mechanismen en reikt tal van praktische oefeningen aan die aan je leven van alledag een heel andere wending kunnen geven - wanneer je je overgeeft aan het avontuur om God in het hier en nu te ontmoeten.

14,95

Gewoon Bidden - Johannes Hartl

Love to Pray - Mijn Gebedsproject - Wilma Poolen

Auteur: Wilma Poolen
ISBN10:
9033801477
ISBN13:
9789033801471
Verschijningsvorm: Hardcover

15,99

Love to Pray - Mijn Gebedsproject - Wilma Poolen

Als God Mijn Naam Fluistert - Carianne Ros & Carolyn Ros

Auteur: Carianne Ros & Carolyn Ros
ISBN10: 9033801248
ISBN13: 9789033801242
Verschijningsvorm: Paperback

16,50

Als God Mijn Naam Fluisterd - Carianne Ros & Carolyn Ros

Zin In Bidden - Jos Douma

Auteur: Jos Douma
ISBN10: 9033881810
ISBN13: 9789033881817
Verschijningsvorm: Hardcover

15,50

Zin In Bidden - Jos Douma

Bidden Is Goed - Caroline Burger

Auteur: Caroline Burger
Afmetingen: 9x180x125 mm
ISBN10:
9023970926
ISBN13:
9789023970927
Uitvoering: Softcover

9,99

Bidden Is Goed - Caroline Burger
sammagezelligstetransparant11-300x164
facebook