Welkom bij Samma!!

(video)bel ons op 0621885351

maak een afspraak voor privé winkelen

Lees alles over 50 jaar Samma en het PaasOntbijt en de MarktAktie op

 

www.50jaarsamma.nl 

PaasOntbijt 2023

PaasOntbijt 2023

Nog even en dan is het alweer Pasen. Hier vast de eerste mail om jullie te vragen of je (weer) mee wilt werken met het PaasOntbijt op Tweede Paasdag 10 April 20223

Organisatie

Bij Samma zijn we al heel druk bezig voor het PaasOntbijt 2023. Vergunningen aanvragen, begroting maken, fondsen aanschrijven, thema bedenken, plattegrond maken, mensen bellen, enz. enz.

Het is heerlijk dat ik het dit jaar niet alleen hoef te doen, maar samen met Hans de Bruijn en Karin van Gemeren, die heel veel van de organisatie voor hun rekening gaan nemen, zodat ik langzaam kan afbouwen en nog steeds actief en creatief kan meedenken.

Thema ‘Het Groene Hart’

Het thema voor dit jaar wordt ‘Het Groene Hart’. Hier kunnen we heel veel aan koppelen. De regio bereiken, maar ook zichtbaar maken met bijvoorbeeld streekproducten. Groen en duurzaam denken, maar ook je hart openstellen naar elkaar. Er worden nu gesprekken gevoerd met de organisaties uit ‘Het Groene Hart’, maar ook met de marketing van de gemeente Gouda. Het is mooi om te zien hoe iedereen enthousiast is.

Behalve het ontbijt, wordt er die dag ook een braderie georganiseerd waar veel streekproducten te vinden zijn. Dit wordt niet door Samma, maar door een commerciele braderie organisatie gedaan waar we een mooie samenwerking mee hebben.

Muziek en Paasverhaal

We zijn ontzettend blij dat we dit jaar Ds. David van Veen (De Veste) bereid hebben gevonden om mee te denken over de manier waarop we aandacht mogen besteden aan het Paasverhaal. Hij heeft inmiddels al een mooie eerste gedachte opgeschreven en daar zijn we heel erg blij mee! Dat ga ik nog even niet verder verklappen, maar we worden er nu al blij van.

De muziek zal dit jaar verzorgd worden door het Leger Des Heils, en daar wordt iedereen blij van.

Net als vorig jaar willen we nog verder gaan met verhalenvertellers aan de tafels. We gaan kijken of we dit nog verder aan kunnen passen en verbeteren. Wil je meedoen, laat het ons weten.

Kosten

Vorig jaar was het bomvol en hadden we al voor zo’n 1600 mensen de tafels gedekt en daar kwamen we aan te kort. Dit jaar willen we dat doen voor 2000 bezoekers. Natuurlijk fantastisch dat het zo groeit, maar dat betekent ook dat de kosten behoorlijk gaan groeien. Van 12.500 euro vorig jaar wordt dit zeker 16.500 euro dit jaar. Onze subsidieaanvragen naar de GoudaPot en de ondernemers hebben we ook verhoogd, maar of we dat ook krijgen is nog lang niet zeker en zelfs als we het krijgen is dat nog lang niet genoeg. We hebben echt nog de steun van particulieren en kerken nodig.

Het eerste jaar riepen we 10 kerken zorgen voor 10 vrijwilligers die 100 mensen bedienen en 1000 euro bijdragen. Dat is de gemakkelijke rekensom. Kun je en wil je bijdragen, laat het ons vooral weten. Heb je bedrijven of organisaties die willen sponsoren, laat het ook weten. We hebben daarvoor allerlei mogelijkheden.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening nr. NL 42RABO0116924942

Vrijwilligers.

We hebben dit jaar dus ook meer vrijwilligers nodig. Liefst meer dan 200 (!)

We gaan ook inzetten op een beter en vooral sneller koffiezetsysteem, Hoe krijg je in een keer genoeg koffie voor 2000 mensen!!. Het is een leuke uitdaging. Maar goed, ook hiervoor hebben we meer mensen nodig.

We zijn dus op zoek naar 20 groepen van 10 mensen. En zoals altijd is het prachtig als die groepen uit zoveel mogelijk verschillende kerken uit Gouda komen.

Geef jezelf of geef je groep door aan dit emailadres: paasontbijt@samma.nl

Gebed

Het lijkt altijd zo’n er-moet-nog-even-iets-christelijks-als-afsluiter. En dat is het ook wel. Want ik wil jullie er toch telkens weer aan herinneren dat we dit evenement vanuit Samma organiseren omdat we de Gouwenaars met Pasen willen dienen vanuit ons geloof in een opgestane Heer. Dit met zo weinig mogelijk woorden, maar met zoveel mogelijk daden en met een (groen) hart voor de mensen. Woorden mogen we de komende tijd naar Boven richten in ons gebed dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen.

Mooie week en vergeet niet om je nu al vast op te geven om mee te werken.

Irene Klein Haneveld

Hans de Bruijn

Karin van Gemeren

 

Wanneer stop je er mee?

Wanneer stop je er mee?

Wanneer stop je er mee?

Dat is ongeveer de meest gestelde vraag aan mij de afgelopen maanden. Ik kan jullie geruststellen (of teleurstellen;) maar stoppen ga ik echt nog niet. Maar bij Samma zijn we wel bezig om te kijken hoe ik verder kan afbouwen en hoe we Samma kunnen laten voortbestaan met andere mensen die de kar gaan trekken. Ikzelf zal zo lang ik er zin in heb steeds meer op de achtergrond mee blijven denken en soms ook doen. Maar het hangt allemaal af met de vraag of er mensen en middelen zijn om dat te gaan doen. Waar staan we nu? Hier even in het kort een update:

  • Er is door een paar mensen een visiestuk gemaakt voor de toekomst van Samma. Ben je hierin geinteresseerd dan sturen we het je graag toe. Voornaamste doelstelling is de ‘pleisterplaats’ in de stad. “Een pleisterplaats voor reizigers, zoekers en hem die verdwaald zijn”
  • Hans de Bruijn en Karin van Gemeren draaien al enthousiast mee in de organisatie van het PaasOntbijt en nemen nu al e.e.a. over.
  • In de winkel zijn een paar nieuwe mensen aan het meedraaien om te kijken of het wat voor hen is. Het gaat hier vooral om medewerkers in de winkel.
  • Sinds een paar weken hebben we gesprekken met iemand die meerdere dromen over Samma heeft gehad en we zijn aan het kijken en bidden of daar misschien de toekomst in zit.
  • Vorige week uiteindelijk een gesprek gehad met de huisbaas. Hij wil op dit moment niet verkopen. Hij is 88 en heeft een slechte gezondheid.. Hij gaat wel zijn zoon in contact met ons brengen. Hans de Bruijn is namens Samma de gesprekspartner hierin. Hij heeft vorige week met zijn zakenpartner een lijst opgesteld van wat er allemaal zou moeten gebeuren aan het pand. Het achtergedeelte is in zééér slechte staat en kan eigenlijk alleen nog maar gesloopt worden. De vraag is hoe we hier gezamenlijke oplossingen voor kunnen vindden.. Blijft spannend.
  • Al met al zit er wel vordering in, maar nog geen concrete toekomst. Maar Er Is Hoop!

Wil je meer weten, loop gezellig even binnen bij Samma en ik praat je helemaal bij.

Podcast Sammamamma.nl

Mijn neef Junus Manuputtij vindt het leuk om de Samma verhalen te horen van zijn oude tante 😉. Vorig jaar hebben we de daad bij het woord gevoegd en zijn samen een podcast begonnen. Inmiddels hebben we er al 3 opgenomen. Er is zelfs een speciale website voor aangemaakt. www.sammamamma.nl Leuk om verhalen van vroeger en van de toekomst te luisteren. En ja we kletsen heel wat af saampjes.

Samma is een ‘Warme Kamer’

Eén van de dingen die we graag willen blijven en uitbreiden bij Samma is de ontmoetinsplek. Het was dan eigenlijk vanzelfsprekend dat Samma ook mee is gaan doen met de ‘Warme Kamers’ zoals het Leger des Heils die landelijk heeft uitgerold (www.warmekamers.nl) . Even opwarmen, een kopje thee of koffie, Samma is er uitermate geschikt voor. Nu en hopelijk ook in de toekomst.

Uitverkoop -50%

En ja, het is januari en daarom ook bij ons uitverkoop van onze winkeldochters. Hoewel ik meerdere keren met prachtige boeken in mijn handen heb gestaan waarvan ik het eigenlijk zonde vind om ze af te prijzen. Maar als jij er dan weer blij mee bent, dan ben ik het ook 😉. Een grote tafel vol met boeken en kaarten voor de halve prijs. Kom gezellig snuffelen!

Wanneer stop je er mee?

Ben jij een stukje toekomst van Samma?

Ben jij een stukje toekomst van Samma?

Hoe was de brainstorm over de toekomst van Samma? Gaat Samma door? Wanneer stop jij er mee? Zomaar een paar van de meest gestelde vragen bij Samma. Het Antwoord? De brainstorm was heel erg goed en positief. Perspectief is er zeker voor Samma. De winkel die een ontmoetingsplek in de stad is van waaruit heel veel interkerkelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd, van thema-avonden tot paasontbijt en meer. Dromen genoeg. Inmiddels zijn we met een aantal mensen bezig om die plannen op schrift te krijgen. Dat is natuurlijk nodig.  Toch zit ik al de hele week na te denken over een andersomme volgorde. In plaats van eerst plan op papier, eerst eens kijken naar de mensen. We kunnen natuurlijk alles netjes uitwerken, vijfjarenplannen maken, financiële plaatjes en dan vacature(s). Het hoort bij Samma en bij mij om een beetje tegen de draad in te werken. Wat nou als we eens gaan peilen of er mensen zijn die zich willen gaan inzetten bij Samma. Misschien jij wel?  Stel dat je (nog) niet gehinderd wordt door tijd of geld. Zou er dan een plek voor jou zijn bij Samma? Ik ga gewoon even wat gedachten hierover opschrijven over wat voor soort taken en mensen we denken nodig te hebben:

De Bijbelshop

De winkel is de stabiele, drempelverlagende basis voor als het werk. Kun je een  hele week of een dag. Alleen klanten helpen of ook de inkoop doen. De inrichting, etalages en meer. De administratie. Of de eindverantwoordelijkheid voor de winkel en de vrijwilligers. We kunnen het in stukjes hakken of het bij één persoon neerleggen. Wie zou dit gedeeltelijk of helemaal willen?

 De ontmoetingsplek.

Hou je van mensen en ben je goed in luisteren? De ontmoetingsplek die Samma mag zijn is eigenlijk wel de meest belangrijke. Dat kan natuurlijk in combinatie met helpen in de winkel, maar zou ook apart ervan kunnen bestaan. Koffie schenken, praatjes maken, wel of niet over geloven. Maar het allerbelangrijkste dat mensen gezien mogen worden. Er zijn veel toffe ideeën om hier meer invulling aan te geven, maar ook dat valt of staat met de mensen die het gaan doen. Dat kan voor de hele week, maar ook voor een dag of ander aantal uren per week. Wie zou dit gedeeltelijk of helemaal willen?

In store activiteiten.

Oftewel activiteiten in de winkel zoals Thema avonden, (Youth) Alpha cursus, boekbesprekingen, concertjes, gebedsavonden, vrouwenochtenden, kinderclub, samen eten enz. enz. Er is heel veel mogelijk. Maar dat moet wel iemand regelen, zelf doen of faciliteren voor anderen. Ga je ‘aan’ als je dit leest en heb je meteen nog 10 ideeën? Vraag je dan eens af of hier een stukje van jouw toekomst ligt. Het kan zijn voor dit alles, maar ook voor één of een paar verschillende activiteiten. Wie zou dit gedeeltelijk of helemaal willen?

Interkerkelijke activiteiten naar buiten.

Word jij de nieuwe coördinator van het PaasOntbijt? Samen met anderen tweede Paasdag op de markt tot een onvergetelijk feest maken? Doe je mee met de Loveweek vanuit Samma of bedenk je gerust een nieuw evenement waarin de kerken mogen samenwerken om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze stad. Samenwerken, elkaars verschillen respecteren en altijd zoeken naar elkaars overeenkomsten. Wie zou dit gedeeltelijk of helemaal willen?

Samenwerken met ondernemers en overheid.

Actief en creatief vanuit Samma deelnemen aan activiteiten van de ondernemers en de overheid om de stad nog aantrekkelijker te maken en om hier ook een dienende samenwerkende houding in te hebben. Bijvoorbeeld bloembakken vullen, de hele stad versieren met lampionnen, maar ook helpen een evenement te organiseren om mensen met een beperking en ondernemers dichter bij elkaar te brengen ( Gouda, Niks Mis Mee). Of zorgen voor het uitdelen van chocolademelk bij de intocht van Sinterklaas. Of elke andere activiteit die voorbij komt en waar Samma een actieve, creatieve, vrolijke en dienende bijdrage aan kan leveren. Wie zou dit gedeeltelijk of helemaal willen?

Verder praten?

Ik geloof niet dat dit een compleet beeld is. En als het je duizelt? De afgelopen jaren werd dit bijna allemaal door mij alleen gedaan of gecoördineerd,  afgezien van de vrijwilligers in de winkel.

Het gaat er om dat we op zoek zijn naar mensen die hier op de één of andere manier tijd in willen steken. En ja, ik heb het nog niet over geld verdienen. In de eerste plaats gaat het er om of je er visie voor hebt en vooral ook geloof voor hebt. Ik ben al 50 jaar betrokken bij Samma. Na de eerste 5 jaar zei het merendeel van de toenmalige mensen die er bij betrokken waren dat ze er mee wilden stoppen om allerlei redenen. Ik was toen al eigenwijs 😉 en zei dat ze dat dan maar moesten doen, maar dat ik wilde doorgaan. De Lieve Heer gebruikte mijn eigenwijze besluit en na al die jaren durf ik te zeggen dat het een roeping is gebleken. Misschien ervaar jij het nu al wel als een roeping, of ben je net als ik eigenwijs en durf je wel een sprong in het diepe te wagen. Wat het ook is, ik daag je uit om serieus na te denken en te bidden of er bij jou ook een stukje toekomst van Samma ligt.

Als je daar over wilt praten, neem dan gerust contact op met irene@samma.nl en dan praten we er verder over door. Ook als je nog niet zeker weet of het iets voor je is. Zo’n gesprek kan je misschien wel meer duidelijkheid geven. En als het van alle kanten klikt en er over geld gepraat moet worden, dan gaan we dat biddend doen en dan zal daar ook een oplossing voor komen. Mijn motto is al jaren ‘Vision goes before money!’

Zeg het voort!

En is dit allemaal niets voor jou, dan kun je ons toch helpen door dit bericht door te sturen naar jouw vriendenkring, je kerk, je familie of je buren. Ook dan draag je bij aan een stukje toekomst voor Samma.

Irene Klein Haneveld

Contact

Turfmarkt 18
2801 HA Gouda

tel 0182 523672
tel: 06 21885351

info@samma.nl

openingstijden:
maandag: gesloten
dinsdag: 9.30-17.30
woensdag: 9.30- 17.30
donderdag: 9.30-17.30
vrijdag: 9.30-17.30
zaterdag: 9.30-17.00

Zomaar een paar boeken en spullen waar we blij van worden!

PaasOntbijt 2023

PaasOntbijt 2023

Nog even en dan is het alweer Pasen. Hier vast de eerste mail om jullie te vragen of je (weer) mee wilt werken met het PaasOntbijt op Tweede Paasdag 10 April 20223 Organisatie Bij Samma zijn we al heel druk bezig voor het PaasOntbijt 2023. Vergunningen aanvragen,...

Lees meer
Wanneer stop je er mee?

Wanneer stop je er mee?

Wanneer stop je er mee? Dat is ongeveer de meest gestelde vraag aan mij de afgelopen maanden. Ik kan jullie geruststellen (of teleurstellen;) maar stoppen ga ik echt nog niet. Maar bij Samma zijn we wel bezig om te kijken hoe ik verder kan afbouwen en hoe we Samma...

Lees meer
Ben jij een stukje toekomst van Samma?

Ben jij een stukje toekomst van Samma?

Ben jij een stukje toekomst van Samma? Hoe was de brainstorm over de toekomst van Samma? Gaat Samma door? Wanneer stop jij er mee? Zomaar een paar van de meest gestelde vragen bij Samma. Het Antwoord? De brainstorm was heel erg goed en positief. Perspectief is er...

Lees meer

Verleden, heden en toekomst in één week bij elkaar

Verleden, heden en toekomst. Die 3 kwamen de afgelopen week allemaal voorbij. En soms zelfs tegelijk. Van een vrijwilligersreünie naar een brainstorm over de toekomst van Samma, naar een superleuke boekpresentatie over een Pimpelmees met de naam Titus. Ik probeer deze...

Lees meer

De toekomst van Samma en het einde van de feesten.

De toekomst van Samma en het einde van de feesten! Het wordt een hele bijzondere, drukke, intensieve, leuke en pittige week bij Samma, met allerlei zaken door elkaar. Een heerlijke georganiseerde chaos. Finale Gouda 750. onderdag t/m zaterdag zijn er de finale feesten...

Lees meer
Samma sluiten of…… 

Samma sluiten of…… 

Samma sluiten of…… Denk mee over de toekomst van Samma. Dinsdag 20 september nodig ik iedereen die dat wil uit om mee te denken over de toekomst van Samma. Vanaf 19:30 uur ben je hartelijk welkom bij Samma als je serieus wilt meedenken en meepraten over de toekomst...

Lees meer
 

 

 

 

 

 

Samma is in hart en nieren een zendingspost in Gouda.

Wij hebben hart voor de stad en haar inwoners.

daarom hebben we een hele lage drempel..

De voorkant bij Samma is altijd weer een verrassend feest om naar te kijken én aantrekkelijk om binnen te lopen! Vrolijk, kleurrijk en open. Als je er langs komt word je als het ware naar binnen getrokken.

Daarom is er altijd tijd voor een praatje en een kopje koffie.

Wie je ook bent, waarom je ook binnenkomt, je mag er zijn! Huisvrouwen, kinderen, dominee’s, zwervers, winkeliers, tieners. Gezellig je koopjes laten zien, of iets verdrietigs waar je even aandacht voor nodig hebt en misschien wel gebed.

Daarom organiseren we graag leuke dingen!

Een concertje in de winkel, een boekpresentatie, een kinderclub, samen eten, schilderen, schrijven of gewoon gezellig koffiedrinken. Voor elk wat wils, voor elke leeftijd, heel serieus of met een glimlach. We brengen graag mensen samen.

Daarom zijn we actief betrokken bij alles wat er in de Goudse Binnenstad gebeurt.

Plantenbakken, Valentijn, Sinterklaas, Stadsversiering, Candle Light Shoppen, Stroopwafelfeest, Kinderkaasmarkt enz. enz.. We werken er graag aan mee! We houden van de stad!!

Ik ben atheïst, maar ik moet toegeven dat dit wel een hele leuke winkel is, ik zou bijna gaan geloven!

Zomaar een bezoeker.

Oh…uhhh….is dit een Bijbelshop?? ….uhhh wat leuk! En wat een mooie spullen hebben jullie.

een voorbijganger die naar binnen kwam

Ik zie hier altijd zulke leuke mensen naar binnen gaan, ik wil nu zelf wel eens zien hoe gezellig het hier is en ik wil ook een Bijbel kopen. Het wordt tijd dat ik er zelf in ga lezen.

een kroegenloper

Jullie zijn zo lief om me een gratis kopje koffie te geven, maar willen jullie me ook een gratis gebedje geven. Ik heb vandaag een hele zware dag.

zomaar een klant